Sårbarheter og sikkerhetsinformasjon

Varslene fra JustisCERT er ikke en komplett liste over alle aktuelle sårbarheter. JustisCERT prioriterer varsler som faller i kategorien "Kritisk" og "Alvorlig" og som er viktig for vår sektor. JustisCERT anbefaler å abonnere på sikkerhetsvarsler (for all software og hardware man benytter) direkte fra leverandør/produsent og raskt iverksette tiltak for å rette aktuelle sårbarheter.

ALLE