viv

NSM Digitalt risikobilde 2019

01-10-2019

Helhetlig digitalt risikobilde er en årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer. Begrepet helhetlig betyr at rapporten handler om problemstillinger knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet. Tema for årets rapport er muligheter og utfordringer som kommer med skytjenester og tjenesteutsetting. I tillegg omtales hvilke typer digitale hendelser som rammer norske virksomheter og metodene som benyttes mot oss. Rapporten gir også en status over nasjonale tiltak innen digital sikkerhet og retning for det videre sikkerhetsarbeidet.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/helhetlig-digitalt-risikobilde-2019-og-tidligere/

 

FLERE SAKER