Kontakt oss

Kontor og besøksadresse:

Fridtjof Nansens vei 14

0369 Oslo

 

Postadresse:

Pb 2092 Vika

0125 Oslo

 

E-post:

post@justiscert.no

 

Mobil (24/7/365):

488 88 225

 

PGP nøkkel:
Last ned JustisCERT sin PGP nøkkel
 

SHA256: 7F2C3FD4D662B86415458B6F49ED
FC2A0A32103097EC22144A45AF968F0DC761 

Fingerprint: 2DA2 E27A 5343 B327 
F2F6 AE79 B60F E10F 0D91 1441
Map