Tjenester

I tråd med mandatet skal JustisCERT ha kapabilitet til å detektere, analysere, varsle, koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser i justissektoren, samt aktivt bidra gjennom ulike tiltak til å redusere sårbarheter i justissektoren. 

 

Basert på mandatet bidrar JustisCERT til å:

  •  Detektere og analysere alvorlige digitale hendelser 
  •  Koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser
  •  Forebygge alvorlige digitale hendelser mot justissektorens virksomheter og informasjon
  •  Samle inn trusselinformasjon og data
  •  Dele trussel og sårbarhetsinformasjon med aktuelle samarbeidspartnere
  •  Varsle i sektor og til NSM NorCERT/NCSC
  •  Ha et oppdatert IKT-risikobilde i justissektoren
  •  Bidra aktivt gjennom ulike tiltak til å fjerne/redusere sårbarheter i justissektoren