Tjenester

I tråd med mandatet skal JustisCERT ha kapabilitet til å detektere, analysere, varsle, koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser i justissektoren, samt aktivt bidra gjennom ulike tiltak til å redusere sårbarheter i justissektoren. 

 

Basert på mandatet bidrar JustisCERT til å:

  • Oppdage og analysere alvorlige digitale sårbarheter/hendelser 
  • Koordinere og håndtere alvorlige digitale sårbarheter/hendelser
  • Forebygge alvorlige digitale hendelser mot justissektorens virksomheter og informasjon
  • Samle inn trussel- og sårbarhetsinformasjon
  • Dele trussel- og sårbarhetsinformasjon i sektor og med aktuelle samarbeidspartnere
  • Varsle i sektor og til NSM NorCERT/NCSC
  • Ha et oppdatert IKT-risikobilde i justissektoren
  • Fjerne/redusere sårbarheter i justissektoren
  • Øke risiko- og sikkerhetsforståelsen (f.eks. ved å tilby kurs/seminarer/konferanser, veiledninger/beste praksis og opplæringsprodukter)