viv

Etterretningstjenestens rapport Fokus 2023

13-02-2023

Hvert år gir Etterretningstjenesten ut sin ugraderte trusselvurdering Fokus. Dette er en analyse av status og forventet utvikling innenfor temaer som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://forsvaret.no/fokus

FLERE SAKER