viv

NSM Risiko 2024

12-02-2024

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut sin årlige risikorapport, Risiko 2024.

I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/risiko-2024-1

FLERE SAKER