viv

Reiseråd

26-06-2023

Forskjellige land har ulike risikoer man må/bør ta hensyn til enten reisen er privat eller i regi av jobb. For å gjøre en reise tryggere anbefaler JustisCERT at man tar nødvendige forholdsregler. Her er noen tips som kan være til hjelp.

 

 

Før avreise:

 • Les og følg UDs reiseråd for land du reiser i/gjennom/til, se https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
 • Les og følg International SOS reiseråd for land du reiser i/gjennom/til, se https://www.travelriskmap.com/#/planner/map/security
 • Unngå å reise i/gjennom/til land/områder som er definert som risikoområde høyere enn gult og/eller UD fraråder reiser til
 • Sjekk Helsenorges "Helseråd på reisen" for å finne ut om du bør bestille Europeisk helsetrygdekort eller ta/oppdatere eventuelle vaksiner, se https://www.helsenorge.no/helserad-pa-reisen
 • Følg virksomhetens reiserutiner/krav/instrukser for land du reiser i/gjennom/til
  • Har ikke virksomheten en instruks for bruk av digitale enheter på reise? Ta kontakt med JustisCERT, så sender vi vår mal som virksomheten kan tilpasse. 
 • Ta aldri med deg mer utstyr enn du trenger
 • Sørg for at mobiltelefon og nettbrett er oppdatert før og under reisen
 • Sørg for at PC og annet digitalt utstyr er oppdatert før og under reisen
 • Erstatt utstyr som ikke lenger mottar oppdateringer (ikke ta med slikt utstyr på reise) og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede 
 • Sørg for at mobiltelefon og nettbrett benytter innlogging med fingeravtrykk eller ansiktspålogging slik at PIN-koden ikke kan fanges opp av andre
 • Sørg for at PC benytter ansiktspålogging slik at passord ikke kan fanges opp av andre
 • Sørg for at data som lagres på digitale enheter/lagringsmedier er kryptert
 • Fjern sensitive/skjermingsverdige data fra alt digitalt utstyret du skal ha med deg
 • Skru av Bluetooth/blåtann og IR-funksjoner på digitale enheter når de ikke benyttes. Begrens bruken.
 • Skru av WLAN/WiFi-funksjoner når de ikke benyttes
 • Vurder å benytte skjermfilter på utstyr du har med (f.eks. PC, mobil og nettbrett) for å hindre innsyn
 • Noter viktige telefonnummer (f.eks. bank for sperring av kort, kontaktpunkt i virksomheten som skal benyttes ved hendelser, forsikringsselskap, UD/ambassade/konsulat)

 

 

På reise:

 • Vær oppmerksom og varsom. Pass på hverandre om dere er flere som reiser samt eiendeler dere har med.
 • Følg nøye med på hva som skjer med medbrakt digitalt utstyr, spesielt ved kontrollpunkt (f.eks. grensekontroll hvor du kan bli tatt ut til kroppsskanning/utvidet kontroll)
 • Om du må forlate elektronisk utstyr uten tilsyn, skru det helt av, vær sikker på at data er kryptert og sørg for forsvalig oppbevaring
  • Vær oppmerksom på at f.eks. en låst hotel-safe ikke er et sikkert oppbevaringssted
 • Plasser gjerne digitalt utstyr i godkjent forseglingspose/sikkerhetspose når det er nødvendig
  • Ved bruk av forseglingspose/sikkerhetspose, sjekk alltid at denne er hel og uten skader før du tar utstyret ut igjen
 • Ikke lån bort digitalt utstyr til andre (f.eks. nettbrett, mobil, PC og lagringsmedia)
 • Logg på med fingeravtrykk/ansiktsgjenkjenning på nettbrett, mobil og PC
 • Skjul alltid inntasting av passord og koder godt (få gjerne hjelp av medreisende til å skjule innsyn ved f.eks. bruk av minibank)
 • Vær forsiktig ved bruk av ukjente trådløse nett. Prioriter å benytte 5G på mobil/delt internett når det er mulig.
 • Husk at mye elektronisk kommunikasjon er mulig avlytte/blir avlyttet i flere land
 • Vær kritisk til ukjent utstyr som minnepinner, harddisker, minnekort, printere, ladere og lignende da disse kan inneholde skadevare
  • Dette gjelder også digitale gaver du mottar (f.eks. minnepinner)
 • Vær skeptisk til forespørsler fra andre. Forsøk alltid å få bekreftet personers identitet.
 • Tenk over hva du prater om i andres nærvær
 • Vær forsiktig ved bruk av digitalt utstyr i andres nærvær. Sørg alltid for at andre ikke kan se skjermen din, hva du skriver eller lytte til samtaler du har (unntatt når du selv ønsker det).
 • Ved uønskede hendelser/kompromittering av utstyr eller andre forhold du mener kan ha sikkerhetsmessig betydning, be om bistand/informer aktuell part (f.eks. banken din ved mistanke om kortsvindel, virksomheten du er ansatt i dersom det er arbeidsrelatert, reiseselskap, flyselskap eller UD/ambassade/konsulat)

 


Ved hjemkomst:

 • Bytt passord/koder (på f.eks. PC, mobil, nettbrett) som kan være kommet på avveie
  • Dersom du skriver inn passord/PIN-koder på offentlige steder (f.eks. flyplass, hotell-lobby, togstasjon, offenlig transport) blir du observert/filmet, og passord/koder er da på avveie
 • Følg opp eventuelle sikkerhetsbrudd/uønskede hendelser med aktuell part (f.eks. bank, virksomhet du er ansatt i, reiseselskap, flyselskap, forsikringsselskap)

 

 

Flere sikkerhetstips til reisen:

 

 

 

JustisCERT ønsker deg en god og sikker reise!