viv

Reiseråd

26-06-2023

Forskjellige land har ulike risikoer man må/bør ta hensyn til enten reisen er privat eller i regi av jobb. For å gjøre en reise tryggere anbefaler JustisCERT at man tar nødvendige forholdsregler. Her er noen tips som kan være til hjelp.

 

 

Før avreise:

 1. Les og følg UDs reiseråd for land du reiser i/gjennom/til, se https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
 2. Les og følg International SOS reiseråd for land du reiser i/gjennom/til, se https://www.travelriskmap.com/#/planner/map/security
 3. Unngå å reise i/gjennom/til land/områder som er definert som risikoområde høyere enn gult og/eller UD fraråder reiser til
 4. Sjekk Helsenorges "Helseråd på reisen" for å finne ut om du bør bestille Europeisk helsetrygdekort eller ta/oppdatere eventuelle vaksiner, se https://www.helsenorge.no/helserad-pa-reisen
 5. Følg virksomhetens reiserutiner/krav/instrukser for land du reiser i/gjennom/til
  • Har ikke virksomheten en instruks for bruk av digitale enheter på reise? Ta kontakt med JustisCERT, så sender vi vår mal som virksomheten kan tilpasse. 
 6. Ta aldri med deg mer utstyr enn du trenger
 7. Sørg for at mobiltelefon og nettbrett er oppdatert før og under reisen
 8. Sørg for at PC og annet digitalt utstyr er oppdatert før og under reisen
 9. Erstatt utstyr som ikke lenger mottar oppdateringer (ikke ta med slikt utstyr på reise) og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede 
 10. Sørg for at mobiltelefon og nettbrett benytter innlogging med fingeravtrykk eller ansiktspålogging slik at PIN-koden ikke kan fanges opp av andre
 11. Sørg for at PC benytter ansiktspålogging slik at passord ikke kan fanges opp av andre
 12. Sørg for at data som lagres på digitale enheter/lagringsmedier er kryptert
 13. Fjern sensitive/skjermingsverdige data fra alt digitalt utstyret du skal ha med deg
 14. Skru av Bluetooth/blåtann og IR-funksjoner på digitale enheter når de ikke benyttes. Begrens bruken.
 15. Skru av WLAN/WiFi-funksjoner når de ikke benyttes
 16. Vurder å benytte skjermfilter på utstyr du har med (f.eks. PC, mobil og nettbrett) for å hindre innsyn
 17. Noter viktige telefonnummer (f.eks. bank for sperring av kort, kontaktpunkt i virksomheten som skal benyttes ved hendelser, forsikringsselskap, UD/ambassade/konsulat) på ark i tillegg til å lagre de på telefonen

 

 

På reise:

 1. Vær oppmerksom og varsom. Pass på hverandre om dere er flere som reiser samt eiendeler dere har med.
 2. Følg nøye med på hva som skjer med medbrakt digitalt utstyr, spesielt ved kontrollpunkt (f.eks. grensekontroll hvor du kan bli tatt ut til kroppsskanning/utvidet kontroll)
 3. Om du må forlate elektronisk utstyr uten tilsyn, skru det helt av, vær sikker på at data er kryptert og sørg for forsvalig oppbevaring
  • Vær oppmerksom på at f.eks. en låst hotel-safe ikke er et sikkert oppbevaringssted
 4. Plasser gjerne digitalt utstyr i godkjent forseglingspose/sikkerhetspose når det er nødvendig
  • Ved bruk av forseglingspose/sikkerhetspose, sjekk alltid at denne er hel og uten skader før du tar utstyret ut igjen
 5. Ikke lån bort digitalt utstyr til andre (f.eks. nettbrett, mobil, PC og lagringsmedia)
 6. Logg på med fingeravtrykk/ansiktsgjenkjenning på nettbrett, mobil og PC
 7. Skjul alltid inntasting av passord og koder godt (få gjerne hjelp av medreisende til å skjule innsyn ved f.eks. bruk av minibank)
 8. Vær forsiktig ved bruk av ukjente trådløse nett. Prioriter å benytte 5G på mobil/delt internett når det er mulig.
 9. Husk at mye elektronisk kommunikasjon er mulig avlytte/blir avlyttet i flere land
 10. Vær kritisk til ukjent utstyr som minnepinner, harddisker, minnekort, printere, ladere og lignende da disse kan inneholde skadevare
  • Dette gjelder også digitale gaver du mottar (f.eks. minnepinner)
 11. Vær skeptisk til forespørsler fra andre. Forsøk alltid å få bekreftet personers identitet.
 12. Tenk over hva du prater om i andres nærvær
 13. Vær forsiktig ved bruk av digitalt utstyr i andres nærvær. Sørg alltid for at andre ikke kan se skjermen din, hva du skriver eller lytte til samtaler du har (unntatt når du selv ønsker det).
 14. Ved uønskede hendelser/kompromittering av utstyr eller andre forhold du mener kan ha sikkerhetsmessig betydning, be om bistand/informer aktuell part (f.eks. banken din ved mistanke om kortsvindel, virksomheten du er ansatt i dersom det er arbeidsrelatert, reiseselskap, flyselskap eller UD/ambassade/konsulat)

 


Ved hjemkomst:

 1. Bytt passord/koder (på f.eks. PC, mobil, nettbrett) som kan være kommet på avveie
  • Dersom du skriver inn passord/PIN-koder på offentlige steder (f.eks. flyplass, hotell-lobby, togstasjon, offenlig transport) blir du observert/filmet, og passord/koder er da på avveie
 2. Bytt ut utstyr/sett opp utstyr helt på nytt dersom det er mistanke om kompromittering
 3. Følg opp eventuelle sikkerhetsbrudd/uønskede hendelser med aktuell part (f.eks. bank, virksomhet du er ansatt i, reiseselskap, flyselskap, forsikringsselskap)

 

 

Flere sikkerhetstips til reisen:

 

 

 

JustisCERT ønsker deg en god og sikker reise!

 

FLERE SAKER