viv

NSM Sikkerhetsfaglig råd mot 2030

09-05-2023

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) leverte 09.05.2023 "Sikkerhetsfaglig råd - Et motstandsdyktig Norge" (mot 2030) til regjeringen.

 

 

NSM mener det er behov for å øke den digitale motstandskraften for å bedre den nasjonale evnen til å avdekke, forhindre og håndtere cyberoperasjoner.

 


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/aktuelt/sikkerhetsutfordringene-norge-star-overfor-mot-2030

FLERE SAKER