viv

NSM Risiko 2023

13-02-2023

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut sin årlige risikorapport, Risiko 2023.

I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/risiko-2023

FLERE SAKER