viv

Justissektorens Cybersikkerhetskonferanse 2023

02-05-2023

Arrangeres av Justis- og beredskapsdepartementet og JustisCERT, 2. mai (fagdag) og 3. mai.

 

Program og streaming/opptak for 3. mai: https://justiscert.no/justissektorens-cybersikkerhetskonferanse-2023

FLERE SAKER