viv

Justissektorens Cybersikkerhetskonferanse 2024

18-03-2024

Konferansen arrangeres i Oslo av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med justissektorens responsmiljø, JustisCERT.

 

Program og streaming for 8. maihttps://justiscert.no/justissektorens-cybersikkerhetskonferanse-2024

 

FLERE SAKER