viv

NSM - Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

01-01-2024

NSM har utarbeidet flere sett med prinsipper (https://nsm.no/gp):

  • Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring
  • Grunnprinsipper for fysisk sikkerhet
  • Grunnprinsipper for personellsikkerhet
  • Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

 

 

Hva er NSMs «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet»? 
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. NSMs "Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet versjon 2.0" ble lansert i april 2020.

 

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet skal bidra til å heve sikkerhetskompetanse og sikkerhetsnivået i norske virksomheter. Grunnprinsippene er relevante for alle norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor.

 

Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet er delt inn i fire kategorier og 21 prinsipper med tilknyttede tiltak. JustisCERT oppfordrer alle virksomheter til å følge disse prinsippene i størst mulig grad.

 

 

 

 

Kilder:

https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt

https://nsm.no/gp

 

FLERE SAKER