viv

NSM Risiko 2022

11-02-2022

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut sin årlige risikorapport, Risiko 2022.

I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/aktuelt/pressemelding-vi-trenger-arvakne-ledere

FLERE SAKER