viv

NSM Risiko 2021

11-03-2021

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut sin årlige risikorapport, Risiko 2021.

I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

 

Norge står overfor et komplekst risikobilde der fremmede stater og andre aktører ved hjelp av et bredt utvalg virkemidler forsøker å utnytte sårbarheter i funksjoner, virksomheter og systemer.

 

 

NSM vurderer de viktigste utviklingstrekkene i risikobildet å være følgende:

 

    1) Det digitale risikobildet er skjerpet

 

    2) Tydeligere risiko knyttet til sammensatte trusler

 

    3) Covid-19-pandemien har forsterket det eksisterende risikobildet

 

Disse tre faktorene henger nært sammen og reflekterer endringer i både sårbarhets- og trusselbildet og utviklingen i verdier av nasjonal betydning. Rask digitalisering endrer og skaper nye samfunnsverdier. De lange, digitale verdikjedene som dannes for å understøtte tjenester og funksjoner i samfunnet, medfører samtidig nye sårbarheter og avhengigheter trusselaktører kan utnytte. Dette resulterer i et skjerpet digitalt risikobilde.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/aktuelt/risiko-2021-helhetlig-sikring-mot-sammensatte-trusler

FLERE SAKER