viv

NSM Risiko 2020

17-04-2020

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut sin årlige risikorapport, Risiko 2020.

I rapporten vurderer NSM risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

 

I år trekker NSM frem tre risikofaktorer:

 

1) Samfunnets avhengighet av elektronisk kommunikasjon og satellittbaserte tjenester øker.

Samtidig er det norske samfunnet helt avhengig av kraftleveranser.

 

2) Økende avhengighet av digitale infrastrukturer og verdikjeder som strekker seg utover våre grenser.

Såkalte grenseløse avhengigheter er gjerne resultat av kostnadseffektive tiltak for virksomhetene.

Selv om tjenesteutsetting er rimelig og effektivt, gjør kompleksiteten og manglende oversikt dette utfordrende.

Avhengighetene i verdikjedene er gjerne svært vanskelige å kartlegge.

 

3) Strategiske oppkjøp, investeringer eller påvirkning med flere virkemidler.

Sikkerhetsloven har bestemmelser om eierskapskontroll som gir regjeringen mulighet til å stanse

eller sette vilkår for slike oppkjøp eller investeringer.

NSM skal varsles om oppkjøp eller investeringer i norske virksomheter dersom det er mistanke om sikkerhetstruende aktivitet.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/aktuelt/risiko-2020

FLERE SAKER