viv

NSM Digitalt risikobilde 2022

04-10-2022

Nasjonalt digitalt risikobilde er NSMs årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer, og tar opp problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, statssikkerhet og individsikkerhet innenfor det digitale domenet.


Rapporten kan leses i sin helhet her:

https://nsm.no/ndig2022

FLERE SAKER