viv

PST Trusselvurdering 2024

12-02-2024

I nasjonal trusselvurdering (NTV) for 2024 gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor dette året. Vurderingen setter særskilt fokus på virkemiddelbruken til russisk og kinesisk etterretning, operasjoner mot norske datanettverk, spredning av militær teknologi, strategiske oppkjøp og påvirkning samt fremveksten av ekstreme miljøer med anti-statlige og konspiratoriske holdninger. I tillegg gir NTV en beskrivelse av forventet utvikling i terrortrusselbildet, samt i trusselbildet norske myndighets-personer står overfor.

 

Trusselvurderingen kan leses i sin helhet her:

https://www.pst.no/alle-artikler/artikler/ntv-2024/

FLERE SAKER