Justissektorens Cybersikkerhetskonferanse 2023

Konferansen arrangeres i Oslo av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med justissektorens responsmiljø, JustisCERT. Streaming/opptak finner du her.

 

Presentasjonene som kan deles fra konferansen kan lastes ned samlet i en ZIP-fil (24 MB), eller enkeltvis som PDF (se programmet under). 

 

 

Program 3. mai 2023:

09:00

09:05

 

Velkommen v/ konferansier
Torunn Dillan Pedersen, Kommunikasjonsleder
Politiets IT-enhet

 
09:05
09:15
  Åpning av konferansen
Heidi Heggenes, Departementsråd
Justis- og beredskapsdepartementet  
 
09:15
09:30
 

Stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft - Strategisk retning og sentrale tiltak
Robin Bakke, Fagdirektør,

Justis- og beredskapsdepartementet

Last ned .pdf
09:30
09:45
  Eierskapskontroll - En nasjonal screeningmekanisme
Veronika Witnes Karlson, Departementsrådgiver
Justis- og beredskapsdepartementet 
Last ned .pdf
09:45
10:00
  Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) - Jakten på verdiene 
Truls Campe Pettersen, Rådgiver 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Last ned .pdf
10:00
10:15
  Risiko 2023 - Økt uforutsigbarhet krever høyere beredskap 
Jonas Bruun Eidhammer, Seniorrådgiver 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Last ned .pdf
   

Pause | 15 min

 
10:30
10:50
  Krig og geopolitiske trusler 
Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant 
Forsvarets høgskole
 
10:50
11:05
  Næringslivets risikobilde - Verdier, sammenhenger og sårbarheter
Odin Johannessen, Direktør 
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
 
11:05
11:25
  Har Norge en nasjonal sikkerhetskrise? 
Øyvind Husby, Administrerende direktør 
IKT Norge
 
   

Pause | 15 min

 
11:40
11:50
  Lov om digital sikkerhet - Implementering av NIS1 og veien videre for NIS2
Kamilla Mjøs, Seniorrådgiver
Justis- og beredskapsdepartementet 
Last ned .pdf
11:50
12:05
  Nasjonal skytjeneste 
Harald Næss, Seksjonssjef 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 
12:05
12:30
  Hvem er ansvarlig? Systemet eller menneskene?
Gøran Tømte, Rådgiver innen sikkerhetsoptimalisering  
Privat
Last ned .pdf
   

Lunsj | 60 min

 
13.30
13:50
  5G i fred, krise og krig
Jan-Petter Torgersrud, Sikkerhetsambassadør
Telenor
Last ned .pdf
13.50
14:05
  Hvordan vil konkrete teknologier skape nye muligheter og utfordringer for justissektoren?
Silvija Seres, Matematiker og teknologiinvestor
Technorocks
Last ned .pdf
14:05
14:20
  Hvordan skaper vi rom for denne teknologidrevne transformasjonen? 
Silvija Seres, Matematiker og teknologiinvestor
Technorocks
 
   

Pause | 15 min

 
14:35
14:50
  Death by dataflood
Øystein Kaldhol, Senior Security Engineer
Data Equipment
Last ned .pdf
14:50
15:05
  Muliggjøring av multinasjonalt forsvarssamarbeid i det digitale domenet 
Ingrid Winther, Spesialutsending 
CCDCOE
Last ned .pdf
15:05
15:20
  Høygradert mobilkommunikasjon i Totalforsvaret 
Øyvind Hagen Karlsen, Spesialrådgiver 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Last ned .pdf
15:20
15:30
  Hvordan kan virksomheter motvirke digitale trusler? 
Geirr Andrew Trotter, Seksjonssjef 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 
15:30
15:40
  Avslutning v/ konferansier
Torunn Dillan Pedersen, Kommunikasjonsleder
Politiets IT-enhet