TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NorCERT-varsel] Sårbarheter i Cisco-produkter

18-07-2019

NorCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere Cisco-produkter.

 

Produkter med kritiske sårbarheter:

  - Cisco Vision Dynamic Signage Director

 

Produkter med alvorlige sårbarheter:

  - Cisco IOS Access Points Software

  - Cisco FindIT Network Manager

  - Cisco FindIT Network Probe

 

Sårbarhetene er tildelt følgende CVE-numre:

  - CVE-2019-1917, CVE-2019-1919, CVE-2019-1920

 

Cisco har sluppet sikkerhetsoppdateringer som retter sårbarhetene [1].

 

NorCERT anbefaler systemansvarlige å oppdatere berørte produkter til

nyeste versjon.

 

NorCERT er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarhetene. NorCERT-

pulsen forblir uendret på nivå én (1).

 

Referanser:

[1] https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing