TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NCSC-varsel] Ny sårbarhet i WebLogic Server

02-11-2020

NCSC ønsker å varsle om en ny sårbarhet i Oracle WebLogic Server med CVE-nummer CVE-2020-14750. Sårbarheten er relatert til CVE-2020-14882, som var en del av Oracle sin kvartalsvise oppdatering i oktober 2020. Sårbarheten muliggjør fjernkjøring av vilkårlig kode uten krav om autentisering eller brukerinteraksjon. NCSC ønsker å påpeke at listen over sårbare versjoner er lik som for CVE-2020-14882. Oracle har publisert sikkerhetsoppdateringer for de berørte versjonene [1].

 

NCSC er på nåværende tidspunkt ikke kjent med aktiv utnyttelse av denne sårbarheten, men Oracle rapporterer selv at det er publisert offentlig tilgjengelig utnyttelseskode.

 

 

Sårbare versjoner:

  • Oracle WebLogic Server 10.3.6.0.0
  • Oracle WebLogic Server 12.1.3.0.0
  • Oracle WebLogic Server 12.2.1.3.0
  • Oracle WebLogic Server 12.2.1.4.0
  • Oracle WebLogic Server 14.1.1.0.0

 

 

Anbefalinger:

  • NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere sårbare systemer så snart det lar seg gjøre.

 

 

Referanser:

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html