TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NCSC-varsel] Microsoft patchetirsdag mai 2020

12-05-2020

Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld [1]. Det er totalt 114 bulletiner, hvor 13 er vurdert som kritisk.

Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å fjernkjøre kode og ta kontroll over brukere og systemer.

 

De kritiske sårbarhetene påvirker blant annet Microsoft SharePoint, Microsoft Edge og Windows generelt.

Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer under.

 

Adobe har også publisert viktige sikkerhetsoppdateringer [2] for Adobe Acrobat, Reader og Adobe DNG SDK.

 

Se Microsoft [1] og Adobe [2] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

 

 

Referanser:

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

[2] https://helpx.adobe.com/security.html