TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NCSC-varsel] Kritisk sårbarhet i PAN-OS

29-06-2020

NCSC ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet i PAN-OS (Palo Alto Networks) som har fått CVE-nummer: CVE-2020-2021 [1].

 

Når 'Security Assertion Markup Language (SAML)'-autentisering er aktivert og 'Validate Identity Provider Certificate'-alternativet er

deaktivert, kan en feil i verifiseringen av signaturer i PAN-OS SAML gi en uautentisert angriper tilgang til beskyttete ressurser. 

 

 

Berørte produkter er blant annet:

  • GlobalProtect Gateway,
  • GlobalProtect Portal,
  • GlobalProtect Clientless VPN,
  • Authentication and Captive Portal,
  • PAN-OS next-generation firewalls (PA-Series, VM-Series)
  • Panorama web interfaces,
  • Prisma Access

 

Angriperen må ha nettverkstilgang til den sårbare serveren for å

utnytte denne sårbarheten.

 

NCSC viser til Palo Alto for hvilke versjoner av produktet som er berørt.

 

 

Anbefalinger:

NCSC er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarheten, men anbefaler likevel virksomheter å oppdatere så snart dette lar seg gjøre.

 

 

Referanser:

[1] https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2021