TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] Microsoft og Adobe-sårbarheter for oktober 2020

13-10-2020

Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer for oktober 2020. Det er totalt 103 bulletiner, hvor 13 er vurdert som kritisk. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å fjernkjøre kode og ta kontroll over brukere og systemer.

 

Adobe har publisert oppdateringer som retter kritiske sårbarheter i Adobe Flash Player.

 

 

Se Microsoft [1] og Adobe [2] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 

 

Berørte systemer er blant annet:

 • Windows TCP/IP
 • Microsoft Outlook
 • Windows Hyper-V
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Camera Codec
 • Azure Sphere OS
 • Base3D
 • Windows Media Foundation
 • Windows Graphics Device Interface
 • Microsoft Graphics Components

 

 • Adobe Flash Player

 

 

Anbefalinger:

 • Patch alle berørte systemer.
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett først. 

 

 

Referanser:

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

[2] https://helpx.adobe.com/security.html