TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] Microsoft og Adobe-sårbarheter for juni 2020

09-06-2020

Microsoft har publisert sine månedlige sikkerhetsoppdateringer. Det er totalt 129, hvor 11 av dem er vurdert som kritisk. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å fjernkjøre kode og ta kontroll over brukere/systemer. 

 

Adobe har publisert sikkerhetsoppdateringer som retter feil i flere produkter. Den mest kritiske er en sårbarhet i Adobe Flash Player som kan utnyttes til å fjernkjøre kode. 

 

 

Se Microsoft [1] og Adobe [2] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 

 

Berørte systemer er blant annet:

  • Microsoft Windows operativsystem (klient og server)
  • Microsoft Edge
  • Microsoft ChakraCore
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft SharePoint

 

  • Adobe Flash Player
  • Adobe Experience Manager
  • Adobe Framemaker

 


Anbefalinger:

  • Patch alle berørte systemer.
  • Prioriter systemer som kan nås fra internett først. 

 


Kilder:
[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
[2] https://helpx.adobe.com/security.html