TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] Kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer fra Oracle - Oktober 2020

21-10-2020

Oracle har publisert sine kvartalevise sikkerhetsoppdateringer for oktober 2020 [1]. Det rettes 402 nye sårbarheter hvor et stort antall av disse lar seg utnytte over internett uten autentisering.

 

 

Berørte systemer er:

  • Se Oracle sin nettside [1] for en fullstendig liste over berørte produkter

 

 

Anbefalinger:

  • Oppdater berørte Oracle-produkter
  • Prioriter systemer som kan nås fra internett

 

 

Referanser:

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html