TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#005-2021] [TLP:CLEAR] Kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer fra Oracle - januar 2021

21-01-2021

JustisCERT formidler informasjon fra Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) vedrørende kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer fra Oracle - januar 2021.

 

Varsel fra NCSC:
Oracle har publisert sine kvartalevise sikkerhetsoppdateringer for januar 2021 [1]. Det adresseres 329 nye sårbarheter hvor et stort antall av disse lar seg utnytte over internett uten autentisering.

NCSC anbefaler systemeiere å undersøke hvilke systemer som kan ha sårbare versjoner av Oracle-produkter og at disse oppdateres så fort det lar seg gjøre.

 

NCSC-pulsen beholdes på nivå en (1).

 

Referanser:

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html