TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#093-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra HPE Aruba, Citrix og Juniper

16-11-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • HPE Aruba ArubaOS og InstantOS. Totalt 14 CVE ble publisert 14.11.2023, hvor 3 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-45614, CVE-2023-45615 og CVE-2023-45616, alle med CVSS-score 9.8) og 9 som alvorlig (CVSS-score til og med 8.2). HPE Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Citrix Hypervisor og XenServer. Totalt 2 CVE ble publisert 15.11.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-23583 og CVE-2023-46835). Sårbarhetene berører kun bestemte løsninger med Intel eller AMD prosessor. Citrix har publisert nødvendige oppdateringer. [2]
   
 • Juniper Secure Analytics (JSA). Totalt 9 CVE ble publisert 16.11.2023, hvor 6 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 7.1 - 7.8). Juniper har publisert nødvendig oppdatering. [3]

 

 

Berørte produkter er blant annet: 

 • HPE Aruba ArubaOS < 10.5.0.1
 • HPE Aruba ArubaOS < 10.4.0.3
 • HPE Aruba InstantOS < 8.11.2.0
 • HPE Aruba InstantOS < 8.10.0.9
 • HPE Aruba InstantOS < 8.6.0.23
   
 • Citrix Hypervisor
 • Citrix XenServer
   
 • Juniper Secure Analytics (JSA) < 7.5.0 UP7 IF02

 

 

Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-017.txt
[2] https://support.citrix.com/article/CTX583037/citrix-hypervisor-security-bulletin-for-cve202323583-and-cve202346835
[3] https://supportportal.juniper.net/s/article/2023-11-Security-Bulletin-JSA-Series-Multiple-vulnerabilities-resolved?language=en_US
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up