TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#092-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Fortinet og VMware

15-11-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Fortinet. Totalt 20 bulletiner ble publisert 14.11.2023 hvor 2 er kategorisert som kritisk og 7 som alvorlig. De kritiske sårbarhetene berører FortiSIEM (CVE-2023-36553 med CVSS-score 9.3) og FortiWLM (CVE-2023-34991 med CVSS-score 9.3). De alvorlige sårbarhetene berører FortiADC, FortiClient, FortiOS, FortiWAN og FortiWLM. Fortinet har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • VMware Cloud Director Appliance (VCD Appliance). Totalt 1 CVE ble publisert 14.11.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-34060 med CVSS-score 9.8). Sårbarheten berører kun VMware Cloud Director Appliance versjon 10.5 dersom denne har blitt oppgradert fra tidligere versjoner (10.4 og eldre). VMware har publisert nødvendig oppdatering. [2]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • FortiADC
 • FortiAnalyzer
 • FortiClient
 • FortiDDoS-F
 • FortiEDRCollectorWindows
 • FortiMail
 • FortiManager
 • FortiOS
 • FortiProxy
 • FortiSIEM
 • FortiWAN (end of life, får ikke oppdatering)
 • FortiWLM
   
 • VMware Cloud Director Appliance 10.5

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt
[2] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0026.html
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up