TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#091-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for november 2023

14-11-2023

Microsoft har publisert 63 nye bulletiner for november 2023 hvor 3 er vurdert som kritisk og 56 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet Azure CLI REST Command, Windows HMAC Key Derivation og Windows Pragmatic General Multicast (PGM). Microsoft opplyser at sårbarheter i Windows Defender SmartScreen (CVE-2023- 36025), Windows Cloud Files Mini Filter Driver (CVE-2023-36036) og Windows DWM Core Library (CVE-2023-36033) er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 42 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

 

Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Exchange-sårbarhetene som er rettet er alle kategorisert som alvorlig og har CVSS-score 8.0 (CVE-2023-36439, CVE-2023-36035, CVE-2023-36039 og CVE-2023-36050).


JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [2]

 

Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 14. november 2023:

 • Exchange Server 2019 CU13, Oct23SU (Build number 15.2.1258.28/15.02.1258.028)
 • Exchange Server 2016 CU23, Oct23SU (Build number 15.1.2507.35/15.01.2507.035)
 • Exchange Server 2013 (end of life, får ikke oppdatering)

 


Adobe har publisert 14 bulletiner som dekker 76 CVE hvor 40 er vurdert som kritisk (CVSS-score til og med 9.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarheten berører Adobe Acrobat and Reader, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe ColdFusion, Adobe FrameMaker Publishing Server, Adobe InCopy, Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro og Adobe RoboHelp Server.
 

 

SAP Security Patch Day for november 2023 inneholder 3 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.6 (kritisk).
 

 

Se Microsoft [1] [2], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • .NET Framework
 • ASP.NET
 • Azure
 • Azure DevOps
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics 365 Sales
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Remote Registry Service
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows Search Component
 • Microsoft Windows Speech
 • Open Management Infrastructure
 • Tablet Windows User Interface
 • Visual Studio
 • Visual Studio Code
 • Windows Authentication Methods
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Compressed Folder
 • Windows Defender
 • Windows Deployment Services
 • Windows DHCP Server
 • Windows Distributed File System (DFS)
 • Windows DWM Core Library
 • Windows HMAC Key Derivation
 • Windows Hyper-V
 • Windows Installer
 • Windows Internet Connection Sharing (ICS)
 • Windows Kernel
 • Windows NTFS
 • Windows Protected EAP (PEAP)
 • Windows Scripting
 • Windows SmartScreen
 • Windows Storage
   
 • Adobe ColdFusion
 • Adobe Acrobat and Reader
 • Adobe After Effects
 • Adobe Animate
 • Adobe Audition
 • Adobe Bridge
 • Adobe Dimension
 • Adobe FrameMaker Publishing Server
 • Adobe InCopy
 • Adobe InDesign
 • Adobe Media Encoder
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe RoboHelp Server
   
 • SAP Business One
 • SAP NetWeaver Application Server ABAP and ABAP Platform
 • SAP NetWeaver AS Java Logon

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up