TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#089-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco

02-11-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører flere av Cisco sine produkter. Totalt 24 bulletiner ble publisert 01.11.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-20048 med CVSS-score 9.9) og 9 som alvorlig (CVSS-score til og med 8.8). Den kritiske sårbarheten berører Cisco Firepower Management Center Software. 

 

Cisco har publisert oppdateringer og/eller mitigerende tiltak til støttede produkter [1]. Sårbarhetene (27 CVE) som berører Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), Cisco Firepower Threat Defense (FTD) og Cisco Firepower Management Center (FMC) har i tillegg fått sin egen samleside [2].

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
 • Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
 • Cisco Firepower Management Center (FMC)
 • Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • Cisco Meeting Server
 • Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (SIG)
 • Cisco IOS XE
 • Open Source Snort 2
 • Open Source Snort 3

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4] 

 

 

Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/viewErp.x?alertId=ERP-74985
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up