TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#087-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Atlassian

31-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i produkter fra Atlassian:

 • Totalt 1 CVE ble publisert av Atlassian den 30.10.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-22518 med CVSS-score 9.1). Sårbarheten berører Confluence Data Center og Confluence Server. [1]
 • Totalt 1 CVE ble publisert av Atlassian den 17.10.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2019-13990 med CVSS-score 8.4 fra Atlassian). Sårbarheten berører Jira Service Management Data Center og Jira Service Management Server. [2]

 

Atlassian har publisert oppdateringer til støttede produkter. [3][4]

 


Berørte produkter er:

 • Atlassian Confluence Data Center/Server < 8.6.1
 • Atlassian Confluence Data Center/Server < 8.5.3
 • Atlassian Confluence Data Center/Server < 8.4.4
 • Atlassian Confluence Data Center/Server < 8.3.4
 • Atlassian Confluence Data Center/Server < 7.19.16
   
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 5.10.1
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 5.9.2
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 5.8.2
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 5.7.2
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 5.4.10
 • Atlassian Jira Service Management Data Center/Server < 4.20.26

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html
[2] https://confluence.atlassian.com/security/ssot-117-cve-2019-13990-xxe-xml-external-entity-injection-vulnerability-in-jira-service-management-data-center-and-jira-service-management-server-1295385959.html
[3] https://www.atlassian.com/software/confluence/download-archives
[4] https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/download-archives
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up