TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#086-2023] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i F5 BIG-IP

27-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i produkter fra F5. Totalt 2 CVE ble publisert 26.10.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-46747 med CVSS-score 9.8) og 1 som alvorlig (CVE-2023-46748 med CVSS-score 8.8). Den kritiske sårbarheten gjør det mulig for en uautentisert angriper å kjøre kode på et berørt system. Sårbarhetene berører F5 BIG-IP.

 

F5 har publisert en oversikt over berørte produkter og nødvendige oppdateringer. [1]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • F5 BIG-IP < 17.1.0.3 + Hotfix-BIGIP-17.1.0.3.0.75.4-ENG
 • F5 BIG-IP < 16.1.4.1 + Hotfix-BIGIP-16.1.4.1.0.50.5-ENG
 • F5 BIG-IP < 15.1.10.2 + Hotfix-BIGIP-15.1.10.2.0.44.2-ENG
 • F5 BIG-IP < 14.1.5.6 + Hotfix-BIGIP-14.1.5.6.0.10.6-ENG
 • F5 BIG-IP < 13.1.5.1 + Hotfix-BIGIP-13.1.5.1.0.20.2-ENG

 

 

Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3] 

 

 

Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K000137368
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up