TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#084-2021] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra VMware

20-12-2021

JustisCERT ønsker å varsle om flere sårbarheter i ulike VMware-produkter (CVE-2021-22054, CVE-2021-22056 og CVE-2021-22057). Den mest kritiske sårbarhet, CVE-2021-22054 med CVSS-score 9.1, tillater en angriper med nettverkstilgang å sende en HTTP-forespørsel mot et berørt system (VMware Workspace ONE UEM console) for å få tilgang til sensitiv informasjon uten å autentisere seg.

 

VMware har publisert oppdateringer til berørte produkter [1][2].

 


Berørte produkter er:

  • VMware Workspace ONE UEM console
  • VMware Workspace ONE Access
  • VMware Identity Manager (vIDM)
  • VMware vRealize Automation
  • VMware Cloud Foundation
  • VMware vRealize Suite Lifecycle Manager

 


Anbefalinger:

  • Patch/oppdater berørte produkter snarest
  • Prioriter systemer som kan nås fra internett (og andre nett virksomheten ikke stoler på) først
  • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
  • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser

 


Kilder:
[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0030.html
[2] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0029.html