TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#083-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i VMware vCenter Server og Cloud Foundation

25-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i VMware vCenter Server og VMware Cloud Foundation. Totalt 2 CVE ble publisert 25.10.2023 hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-34048 med CVSS-score 9.8) og 1 som viktig (CVE-2023-34056 med CVSS-Score 4.3). Den kritiske sårbarheten gjør det mulig for en ondsinnet aktør med nettverkstilgang til VMware vCenter Server/VMware Cloud Foundation å kjøre vilkårlig kode.

 

VMware har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er:

 • VMware vCenter Server < 7.OU3o
 • VMware vCenter Server < 8.0U2
 • VMware Cloud Foundation < 4.x KB88287
 • VMware Cloud Foundation < 5.x KB88287

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3] 

 


Kilder:
[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0023.html
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up