TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#081-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra HPE Aruba, SonicWall og Sophos

18-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • HPE Aruba Networking AirWave Management Platform. Totalt 1 CVE ble publisert 17.10.2023, kategorisert som viktig (CVE-2023-4896 med CVSS-score 6.8). HPE Aruba har publisert oppdatering til støttede produkter. [1]
   
 • SonicOS fra SonicWall. Totalt 1 bulletin som dekker 9 CVE ble publisert 17.10.2023, hvor 7 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-39276, CVE-2023-39277, CVE-2023-39278, CVE-2023-39279, CVE-2023-39280, CVE-2023-41711 og CVE-2023-41712, alle med CVSS-score 7.7). SonicWall har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Produkter fra Sophos. 1 bulletin som omtaler 6 CVE ble publisert 05.10.2023, men kun CVE-2023-42118 (CVSS-Score 7.5) er bekreftet at berører Sophos Firewall og Sophos UTM. 1 bulletin som dekker CVE-2023-5552 (CVSS-Score 7.1) ble publisert 17.10.2023. Begge bulletinene er kategorisert som alvorlig. Sophos har nå publisert oppdateringer til støttede produkter. [3][4]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • HPE Aruba Networking AirWave Management Platform < 8.3.0.2
   
 • SonicWall SonicOS < 7.0.1-5145 (R5175)
 • SonicWall SonicOS < 7.0.1-5145 (R5176)
 • SonicWall SonicOS < 7.0.1-5145 (R2363)
 • SonicWall SonicOS < 7.0.1-5145 (R2364)
 • SonicWall SonicOS < 7.0.1-5145 (R1468)
 • SonicWall SonicOS < 6.5.4.4-44v-21-2340
 • SonicWall SonicOS < 6.5.4.13-105n
   
 • Sophos Firewall
 • Sophos SG UTM

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-015.txt
[2] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2023-0012
[3] https://www.sophos.com/en-us/security-advisories/sophos-sa-20231005-exim-vuln
[4] https://www.sophos.com/en-us/security-advisories/sophos-sa-20231017-spx-password
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up