TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#080-2022] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i produkter fra Citrix og VMware, alvorlige sårbarheter i Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator samt Firefox og Chromium-baserte nettlesere

14-12-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Citrix Gateway og Citrix ADC som er konfigurert til å benytte SAML SP eller SAML IdP. Totalt 1 CVE publisert 13. desember 2022, kategorisert som kritisk (CVE-2022-27518). Citrix opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet og anbefaler å oppgradere berørte produkter så raskt som mulig. [1][2]
   
 • Flere produkter fra VMware. Totalt 5 CVE publisert 13. desember 2022, hvor 3 er kategorisert som kritisk (CVE-2022-31705, CVE-2022-31702 og CVE-2022-31703 med CVSS-score til og med 9.8) og 2 som alvorlig. VMware har publisert oppdateringer til supporterte produkter. [3]
   
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator. Totalt 13 CVE publisert 13. desember 2022, hvor 8 er kategorisert som alvorlig (CVSS-Score til og med 8.8). Aruba har publisert oppdateringer til berørte produkter. [4]
   
 • Mozilla Firefox, Firefox ESR og Thunderbird. Totalt 11 CVE ble publisert 13. desember 2022, hvor 6 er kategorisert som alvorlig. Mozilla har publisert oppdateringer til berørte produkter. [5]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 8 sårbarheter er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 13. desember 2022» for Windows, Mac og Linux. 4 av sårbarhetene er kategorisert som alvorlig. Vær oppmerksom på at selv om feilene nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [6]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Citrix Gateway og Citrix ADC < 13.0-58.32
 • Citrix Gateway og Citrix ADC < 12.1-65.25
 • Citrix ADC 12.1-FIPS < 12.1-55.291 
 • Citrix ADC 12.1-NDcPP < 12.1-55.291

 

 • VMware ESXi Versjon 8.0 < ESXi80a-20842819 (hotfix)
 • VMware ESXi Versjon 7.0 < ESXi70U3si-20841705 (hotfix)
 • VMware Workstation Pro / Player < 16.2.5
 • VMware Fusion Pro / Fusion < 12.2.5
 • VMware Cloud Foundation 3.x og 4.x
 • VMware vRealize Network Insight (vRNI)
 • VMware Workspace ONE Access
 • VMware Identity Manager (vIDM)
 • VMware Cloud Foundation

 

 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.2.1.40179
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.1.4.40436
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.0.7.40110
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 8.10.23.40015

 

 • Mozilla Thunderbird < 102.6
 • Mozilla Firefox ESR < 102.6
 • Mozilla Firefox < 108

 

 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [7]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [8]

 
 
Kilder:
[1] https://support.citrix.com/article/CTX474995/citrix-adc-and-citrix-gateway-security-bulletin-for-cve202227518
[2] https://www.citrix.com/blogs/2022/12/13/critical-security-update-now-available-for-citrix-adc-citrix-gateway/
[3] https://www.vmware.com/security/advisories.html
[4] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-021.txt
[5] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
[6] https://chromereleases.googleblog.com/2022/12/stable-channel-update-for-desktop_13.html
[7] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[8] https://www.cisa.gov/shields-up