TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#078-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i Fortinet FortiSandbox

16-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i Fortinet FortiSandbox. Totalt 4 bulletiner ble publisert 13.10.2023, hvor 3 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-41843, CVE-2023-41682 og CVE-2023-41680 med CVSS-score 7.3 - 7.9).

 

Fortinet har publisert nødvendige oppdateringer til supporterte produkter. [1][2][3][4]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Fortinet FortiSandbox 2.x
 • Fortinet FortiSandbox 3.x
 • Fortinet FortiSandbox < 4.0.4
 • Fortinet FortiSandbox < 4.4.2

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6] 

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-273
[2] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-280
[3] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-215
[4] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-311
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up