TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#078-2022] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i FortiOS

13-12-2022

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet, CVE-2022-42475 med CVSS-score 9.3. Sårbarheten tillater en uautentisert angriper å kjøre vilkårlig kode ved å sende en spesielt utformede forespørsle til en berørt enheten. [1]

 

Fortinet opplyser at sårbarheten er observert aktivt utnyttet og anbefaler å oppgradere berørte produkter så raskt som mulig.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • FortiOS < 7.2.3
 • FortiOS < 7.0.9
 • FortiOS < 6.4.11
 • FortiOS < 6.2.12
 • FortiOS-6K7K < 7.0.8
 • FortiOS-6K7K < 6.4.10
 • FortiOS-6K7K < 6.2.12
 • FortiOS-6K7K < 6.0.15

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-398
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up