TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#077-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i Dell OMSA, Dell EMC VxRail Appliance og Dell EMC Storage-løsninger

13-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører produkter fra Dell. Totalt 3 nye bulletiner ble publisert i perioden 11.10.2023 - 12.10.2023 hvor 2 er kategorisert som kritisk (omfatter henholdsvis 77 og 297 CVEer) og 1 som alvorlig (CVE-2023-43079 med CVSS-score 7.3). De kritiske bulletinene gjelder Dell EMC VxRail Appliance og Dell EMC Storage-løsninger.

 

Dell har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1][2][3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Dell EMC Storage Monitoring and Reporting (SMR)
 • Dell EMC Storage Resource Manager (SRM)
 • Dell EMC VxRail Appliance
 • Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)
   

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://www.dell.com/support/kbdoc/no-no/000218468/security-update-for-dell-emc-srm-and-dell-emc-storage-monitoring-and-reporting-smr-for-multiple-third-party-component-vulnerabilities
[2] https://www.dell.com/support/kbdoc/no-no/000218469/dsa-2023-367-dell-openmanage-server-administrator-omsa-security-update-for-multiple-vulnerabilities

[3] https://www.dell.com/support/kbdoc/no-no/000218139/dsa-2023-320-security-update-for-dell-vxrail-multiple-vulnerabilities-7-0-480
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up