TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#075-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Apple, Fortinet og kritisk sårbarhet i Chromium-baserte nettlesere

11-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Apple. Oppdatering 16.7.1 av iOS og iPadOS ble publisert 10.10.2023 hvor 2 sårbarheter er rettet (CVE-2023-42824 og CVE-2023-5217). [1]
   
 • Produkter fra Fortinet. Totalt 25 bulletiner ble publisert 10.10.2023 og 11.10.2023 hvor 3 er kategorisert som kritisk og 8 som alvorlig. De kritiske sårbarhetene berører FortiSIEM (CVE-2023-40714 med CVSS-score 9.7 og CVE-2023-34992 med CVSS-score 9.6) og FortiWLM (CVE-2023-34993 med CVSS-score 9.6). Fortinet har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 20 sårbarheter er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 10. oktober 2023» for Windows, Mac og Linux. 1 av sårbarhetene er kategorisert som kritisk (CVE-2023-5218). Vær oppmerksom på at selv om feil nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Apple iOS og iPadOS < 16.7.1
   
 • Fortinet FortiADC
 • Fortinet FortiAnalyzer
 • Fortinet FortiClient
 • Fortinet FortiEDR
 • Fortinet FortiGuest
 • Fortinet FortiIsolator
 • Fortinet FortiMail
 • Fortinet FortiManager
 • Fortinet FortiOS
 • Fortinet FortiProxy
 • Fortinet FortiSIEM
 • Fortinet FortiWLM
   
 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Benytt en Mobile Device Management (MDM)-løsning for å sikre enheter og data på best mulig måte vha. blant annet:
  • Hindre at utdaterte enheter kan nå virksomhetens ressurser (f.eks. blokkere iOS/iPadOS < 16.6.1 og Android < 11)
  • Hindre jailbreak/rootede enheter i å nå virksomhetens ressurser
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://support.apple.com/en-us/HT201222
[2] https://www.fortiguard.com/psirt
[3] https://chromereleases.googleblog.com/2023/10/stable-channel-update-for-desktop_10.html
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up