TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#074-2023] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for oktober 2023

11-10-2023

Microsoft har publisert 103 nye bulletiner for oktober 2023 hvor 13 er vurdert som kritisk og 90 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører blant annet Internet Connection Sharing (ICS), Layer 2 Tunneling Protocol, Microsoft Azure Kubernetes, Microsoft Common Data Model SDK, Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Message Queuing, Microsoft Virtual Trusted Platform Module, Visual Studio og Windows Kerberos. Microsoft Opplyser at sårbarhetene i Microsoft Wordpad og Skype for Business (CVE-2023- 36563 og CVE-2023-41763) er observert aktivt utnyttet. I tillegg har Microsoft rettet 18 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]

 

Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Exchange-sårbarheten som er rettet (CVE-2023-36778) er kategorisert som alvorlig og har CVSS-score 8.0.

 

JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [2]

 

Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 10. oktober 2023:

 • Exchange Server 2019 CU13, Oct23SU (Build number 15.2.1258.27/15.02.1258.027)
 • Exchange Server 2016 CU23, Oct23SU (Build number 15.1.2507.34/15.01.2507.034)
 • Exchange Server 2013 (end of life, får ikke oppdatering)

 


Adobe har publisert 3 bulletiner som dekker 13 CVE hvor 8 er vurdert som kritisk (CVSS-score til og med 8.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarheten berører Adobe Commerce og Adobe Photoshop.

 

 

SAP Security Patch Day for oktober 2023 inneholder 7 nye bulletiner med CVSS-score til og med 6.8 (viktig).

 


Se Microsoft [1] [2], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Active Directory Domain Services
 • Azure
 • Azure DevOps
 • Azure Real Time Operating System
 • Azure SDK
 • Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)
 • Microsoft Common Data Model SDK
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft QUIC
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows Media Foundation
 • Microsoft Windows Search Component
 • Microsoft WordPad
 • Skype for Business
 • SQL Server
 • Windows Active Template Library
 • Windows AllJoyn API
 • Windows Client/Server Runtime Subsystem
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Container Manager Service
 • Windows Deployment Services
 • Windows DHCP Server
 • Windows Error Reporting
 • Windows HTML Platform
 • Windows IIS
 • Windows IKE Extension
 • Windows Kernel
 • Windows Layer 2 Tunneling Protocol
 • Windows Mark of the Web (MOTW)
 • Windows Message Queuing
 • Windows Microsoft DirectMusic
 • Windows Mixed Reality Developer Tools
 • Windows Named Pipe File System
 • Windows NT OS Kernel
 • Windows Power Management Service
 • Windows RDP
 • Windows Remote Procedure Call
 • Windows Resilient File System (ReFS)
 • Windows Runtime C++ Template Library
 • Windows Setup Files Cleanup
 • Windows TCP/IP
 • Windows TPM
 • Windows Virtual Trusted Platform Module
 • Windows Win32K
   
 • Adobe Bridge
 • Adobe Commerce 
 • Adobe Photoshop
   
 • SAP Business One
 • SAP BusinessObjects Web Intelligence
 • SAP NetWeaver AS
 • SAP PowerDesigner Client
 • SAP S/4HANA

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G?ltr=a&rc=10
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up