TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#073-2023] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i produkter fra F5 og Citrix

10-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra F5. Totalt 16 CVE ble publisert i F5 sine kvartalsvise sikkerhetsoppdateringer 10.10.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-41373 med CVSS-score 9.9) og 10 som alvorlig (CVSS-score 7.2 - 8.8). Den kritiske sårbarheten berører F5 BIG-IP som kjører i «Appliance mode». F5 har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Citrix. Totalt 7 CVE ble publisert 10.10.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-4966 med CVSS-score 9.4) og berører Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway. Citrix har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2][3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • F5 BIG-IP
 • F5 BIG-IQ
 • F5 APM Clients
 • F5 NGINX
   
 • Citrix Hypervisor
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 14.1 < 14.1-8.50
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 13.1 < 13.1-49.15
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 13.0 < 13.0-92.19
 • Citrix NetScaler ADC og NetScaler Gateway 12.x (end of life, får ikke oppdatering)
 • Citrix NetScaler ADC 13.1-FIPS < 13.1-37.164
 • Citrix NetScaler ADC 12.1-FIPS < 12.1-55.300
 • Citrix NetScaler ADC 12.1-NDcPP < 12.1-55.300

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K000137053 
[2] https://support.citrix.com/article/CTX579459/netscaler-adc-and-netscaler-gateway-security-bulletin-for-cve20234966-and-cve20234967
[3] https://support.citrix.com/article/CTX575089/citrix-hypervisor-multiple-security-updates
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up