TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#073-2022] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco, Fortinet, Juniper, Splunk og PHP

04-11-2022

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Flere produkter fra Cisco. Totalt 15 CVE ble publisert 2. november 2022, hvor 7 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.8). Cisco har ikke publisert oppdateringer til alle supporterte produkter enda. [1]
   
 • Flere produkter fra Fortinet. Totalt 16 CVE ble publisert 1. november 2022, hvor 6 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.0). Fortinet har publisert oppdateringer til berørte produkter. [2]
   
 • Juniper Networks Junos OS Evolved. Totalt 2 CVE kategorisert som alvorlig (CVSS-Score til og med 7.5) som kun berører versjoner nyere enn 22.1R1-EVO. Juniper har publisert mitigerende tiltak, men ingen oppdatering enda. [3]
   
 • Produkter fra Splunk. Totalt 12 CVE ble publisert 2. november 2022, hvor 9 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.8). Splunk har publisert oppdateringer til berørte produkter. [4]
   
 • Produkter fra PHP Group. Totalt 2 CVE hvor 1 foreløpig er kategorisert som kritisk (CVE-2022-37454 med midlertidig CVSS-score 9.8). PHP Group anbefaler å oppdatere til gjeldende versjon snarest. [5]

 

 

 

Berørte produkter er blant annet: 

 • Cisco HyperFlex HTML Plugin for VMware vCenter
 • Cisco IoT Field Network Director (tidligere kjent som Connected Grid Network Management System)
 • Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Cisco Secure Email and Web Manager
 • Cisco Secure Web Appliance (tidligere kjent som Cisco Web Security Appliance (WSA))
 • Cisco BroadWorks CommPilot Application Software

 

 • Fortinet FortiOS
 • Fortinet FortiADC
 • Fortinet FortiMail
 • Fortinet FortiTester
 • Fortinet FortiAnalyzer
 • Fortinet FortiClient
 • Fortinet FortiEDR
 • Fortinet FortiManager
 • Fortinet FortiSIEM
 • Fortinet FortiSOAR

 

 • Juniper Networks Junos OS Evolved versions > 22.1R1-EVO

 

 • Splunk Enterprise < 8.1.12
 • Splunk Enterprise < 8.2.9
 • Splunk Enterprise < 9.0.2
 • Splunk Cloud Platform < 9.0.2211 (oppdateres automatisk av Splunk)

 

 • PHP 7.4.x < 7.4.33
 • PHP 8.0.x < 8.0.25
 • PHP 8.1.x < 8.1.12

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://www.fortiguard.com/psirt?date=11-2022
[3] https://supportportal.juniper.net/s/article/2022-11-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-High-severity-security-issues-resolved-in-OpenSSL-3-0-7-CVE-2022-3602-CVE-2022-3786?language=en_US
[4] https://www.splunk.com/en_us/product-security.html
[5] https://www.php.net/
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up