TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#072-2022] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i programvare fra OpenSSL

31-10-2022

Oppdatering 01.11.2022

OpenSSL har nedjustert CVE-2022-3602 fra kritisk til alvorlig. Programvaren OpenSSL 3.0.0 - 3.0.6 er berørt av 2 sårbarheter (CVE-2022-3786 og CVE-2022-3602) som begge er kategorisert som alvorlig. OpenSSL anbefaler å oppgradere berørte systemer så raskt som mulig. [5]

 

JustisCERT minner samtidig om at OpenSSL 1.1.1-serien kun er støttet frem til 11. september 2023. Eldre versjoner er ikke støttet og bør erstattes/tas av nett snarest. Versjon 1.1.1s er siste gjeldende versjon for de som ikke benytter 3.0.7. [2]

 


 

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet i programvare fra OpenSSL. Sårbarheten påvirker kun versjon 3.0.0 - 3.0.6 av OpenSSL. [1]

 

OpenSSL er et mye brukt bibliotek for kryptering av nettverkstrafikk, f.eks. i (men ikke begrenset til):

 • Webservere som Apache og NGINX (bruker normalt OpenSSL for HTTPS)
 • Nettlesere som Google Chrome og Safari (bruker varianter av OpenSSL for HTTPS)
 • Operativsystem som Red Hat Enterprise Linux 9 og Ubuntu 22.04 LTS
 • Andre produkter som benytter SSL/TLS for kryptering (som VPN, proxyer, brannmurer osv)

 

OpenSSL publiserer oppdatering 3.0.7 i løpet av 1. november 2022 for å rette den kritiske sårbarheten [2]. Vær oppmerksom på at mange produkter som benytter OpenSSL (f.eks. webløsninger, nettlesere, operativsystem, VPN, proxyer, brannmurer, ulike appliance-enheter osv) ikke kan oppdateres direkte fra OpenSSL. Følg derfor med på om produkter/løsninger som virksomheten benytter er berørt og installer nødvendige oppdateringer dersom produsent/leverandør publiserer dette fremover.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • OpenSSL 3.0.x < 3.0.7
 • Software, operativsystem, appliance-løsninger osv som benytter OpenSSL 3.0.x < 3.0.7

 


Anbefalinger:

 • Kartlegg hvilke tjenester virksomheten har som bruker OpenSSL 3.0.x (prioriter tjenester eksponert på internett)
 • Vurder om tjenester bør tas av nett frem til de er patchet
 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4]

 


Kilder:
[1] https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-October/000238.html
[2] https://www.openssl.org/source/
[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up

[5] https://www.openssl.org/blog/blog/2022/11/01/email-address-overflows/ (lagt til 01.11.2022)