TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#071-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i Cisco-produkter

05-10-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører flere av Cisco sine produkter. Totalt 3 nye CVE ble publisert 04.10.2023 hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-20101 med CVSS-Score 9.8) og 1 som alvorlig (CVE-2023-20259 med CVSS-score 8.6). Den kritiske sårbarheten berører Cisco Emergency Responder og gjør det mulig for en angriper å logge inn som root da passordet er kodet inn i løsningen av Cisco.
 
Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Cisco Emergency Responder versjon 12.5(1)SU4
 • Cisco Emergency Responder versjon 14SU3
 • Cisco Prime Collaboration Deployment versjon 14SU3
 • Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) versjon 12.5(1)SU7
 • Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) versjon 14SU3
 • Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service (Unified CM IM&P) versjon 12.5(1)SU7
 • Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service (Unified CM IM&P) versjon 14SU3
 • Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM SME) versjon 12.5(1)SU7
 • Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM SME) versjon 14SU3
 • Cisco Unity Connection versjon 14SU3
 • Cisco Catalyst IE3x00 Rugged Series Switches
 • Cisco Catalyst IR1100 Rugged Series Routers
 • Cisco Catalyst IR1800 Rugged Series Routers
 • Cisco Catalyst IR8100 Heavy Duty Series Routers
 • Cisco Catalyst IR8300 Rugged Series Routers
 • Cisco Embedded Services 3300 Series Switches

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up