TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#070-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Mozilla, i Chromium-baserte nettlesere og Progress WS_FTP

29-09-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Mozilla. Den 28.09.2023 publiserte Mozilla oppdateringer som retter 1 kritisk sårbarhet i Firefox, Firefox ESR og Firefox for Android. Den 26.09.2023 publiserte Mozilla oppdateringer som retter 9 CVE i Firefox (6 er kategorisert som alvorlig), 5 CVE i Firefox ESR (4 er kategorisert som alvorlig) og 5 CVE i Thunderbird (4 er kategorisert som alvorlig). [1]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 10 sårbarhet er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 27. september 2023» for Windows, Mac og Linux. Minst 3 av sårbarheten er kategorisert som alvorlig. Vær oppmerksom på at selv om feil nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [2]
   
 • Progress WS_FTP. Totalt 8 CVE ble publisert 27.09.2023, hvor 2 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-40044 med CVSS-score 10.0 og CVE-2023-42657 med CVSS-score 9.9) og 3 som alvorlig (CVE-2023-40045, CVE-2023-40046 og CVE-2023-40047 med CVSS-score 8.2 – 8.3). [3]

 

 

Berørte produkter er blant annet:

 • Mozilla Firefox < 118.0.1
 • Mozilla Firefox ESR < 115.3.1
 • Mozilla Firefox for Android < 118.1.0
 • Mozilla Firefox Focus for Android < 118.1.0
 • Mozilla Thunderbird < 115.3

   

 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

  

 • Progress WS_FTP Server < 2020.0.4 (8.7.4)
 • Progress WS_FTP Server < 2022.0.2 (8.8.2)


 
Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]
   

 

Kilder:
[1] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
[2] https://chromereleases.googleblog.com/search/label/Stable%20updates
[3] https://community.progress.com/s/article/WS-FTP-Server-Critical-Vulnerability-September-2023
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up