TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#069-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i Cisco-produkter

28-09-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører flere av Cisco sine produkter. Totalt 19 CVE ble publisert 27.09.2023 hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-20252 med CVSS-Score 9.8) og 10 som alvorlig (CVSS-Score 7.2 - 8.8). Den kritiske sårbarheten berører Cisco Catalyst SD-WAN Manager.

 

Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Cisco 1000 Series Integrated Services Routers (ISRs)
 • Cisco 1100 Integrated Services Routers
 • Cisco 4000 Series Integrated Services Routers
 • Cisco 4200 Series Integrated Services Routers
 • Cisco 4300 Series Integrated Services Routers
 • Cisco 6300 Series Embedded Services APs
 • Cisco Aironet 1540 Series APs
 • Cisco Aironet 1560 Series APs
 • Cisco Aironet 1800 Series APs
 • Cisco Aironet 2800 Series APs
 • Cisco Aironet 3800 Series APs
 • Cisco Aironet 4800 APs
 • Cisco ASA
 • Cisco ASR1000-ESP100
 • Cisco ASR1000-ESP200
 • Cisco ASR1000-ESP40
 • Cisco ASR1001-HX
 • Cisco ASR1001-X
 • Cisco ASR1002-HX
 • Cisco ASR1002-X
 • Cisco Business 150 and 151 APs and Mesh Extenders
 • Cisco Catalyst 3650 Series Switches
 • Cisco Catalyst 3850 Series Switches
 • Cisco Catalyst 8000V Edge Software
 • Cisco Catalyst 8200 Series Edge Platforms
 • Cisco Catalyst 8300 Edge Platforms
 • Cisco Catalyst 8500L Edge Platforms
 • Cisco Catalyst 9100 Aps
 • Cisco Catalyst 9124 APs
 • Cisco Catalyst 9130 APs
 • Cisco Catalyst 9136 APs
 • Cisco Catalyst 9164 APs
 • Cisco Catalyst 9166 APs
 • Cisco Catalyst 9300 Series Switches
 • Cisco Catalyst 9400 Series Switches
 • Cisco Catalyst 9500 Series Switches
 • Cisco Catalyst 9800 Embedded Wireless Controllers for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
 • Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
 • Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud
 • Cisco Catalyst IR8300 Rugged Series Routers
 • Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series APs
 • Cisco Catalyst SD-WAN Manager
 • Cisco Cloud Services Routers 1000V Series
 • Cisco DNA Center
 • Cisco Embedded Wireless Controller on Catalyst 9100X Series Access Points
 • Cisco Embedded Wireless Controllers on Catalyst Access Points
 • Cisco FTD
 • Cisco Integrated APs on 1100 Integrated Services Routers (ISRs)
 • Cisco Integrated Services Virtual Routers
 • Cisco IOS Software
 • Cisco IOS XE
 • Cisco ISR1100 Series Routers
 • Cisco Mobility Express
 • Cisco SD-WAN cEdge Routers
 • Cisco SD-WAN vEdge Routers
 • Cisco VG420 Analog Voice Gateways
 • Cisco VG450 Analog Voice Gateways
 • Cisco Virtual Wireless LAN Controller (vWLC) 

 

 

Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 
 
Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up