TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#069-2021] [TLP:CLEAR] Kritisk sårbarhet i Trend Micro ServerProtect

30-09-2021

JustisCERT ønsker å varsle om en kritisk sårbarhet (CVE-2021-36745 med CVSS-score 9.8) i Trend Micro ServerProtect. Sårbarheten tillater en angriper å omgå autentisering på berørte installasjoner av Trend Micro ServerProtect.

 

Trend har publisert oppdateringer som retter sårbarheten [1].

 


Berørte produkter er:

  • ServerProtect for Storage (SPFS) < 6.0 CP1284
  • ServerProtect for EMC Celerra (SPEMC) < 5.8 CP1577
  • ServerProtect for Network Appliance Filers (SPNAF) < 5.8 CP1299
  • ServerProtect for Microsoft Windows / Novell Netware (SPNT) < 5.8 CP1575

 

 

Anbefalinger:

  • Patch/oppdater berørte produkter snarest
  • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
  • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på førstKilder:
[1] https://success.trendmicro.com/solution/000289038