TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#068-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra GitLab, Trend Micro, Atlassian, Dell og Drupal

22-09-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra GitLab. Totalt 1 CVE ble publisert 18.09.2023, kategorisert som kritisk (CVE-2023-5009 med CVSS-score 9.6). GitLab har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Trend Micro. Den 19.09.2023 publiserte Trend Micro oppdateringer som retter 1 kritisk sårbarhet (CVE-2023-41179 med CVSS-score 9.1) i on-prem produktene Apex One og Worry-Free Business Security (WFBS). [2]
   
 • Produkter fra Atlassian. Totalt 4 CVE ble publisert 19.09.2023, alle er kategorisert som alvorlig (CVE-2022-25647, CVE-2023-22512, CVE-2023-22513 og CVE-2023-28709 med CVSS-score til og med 8.5). Atlassian har publisert oppdateringer til støttede produkter. [3]
     
 • Dell Secure Connect Gateway. Den 20.09.2023 publiserte Dell 2 bulletiner hvor en er kategorisert som kritisk (DSA-2023-305 som omfatter 59 CVE) og en er kategorisert som alvorlig (DSA-2023-321 som omfatter 13 CVE). Produktet Dell Secure Connect Gateway har mottatt nødvendig oppdatering. [4]
     
 • Produkter fra Drupal. Den 20.09.2023 publiserte Drupal 1 bulletin, kategorisert som kritisk. Drupal har publisert oppdateringer til støttede produkter. [5]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 16.3.4
 • GitLab Community Edition (CE) og GitLab Enterprise Edition (EE) < 16.2.7

   

 • Trend Micro Apex One < SP1 Patch 1 (B12380)
 • Trend Micro Worry-Free Business Security (WFBS) < 10.0 SP1 Patch 2495

   

 • Atlassian Jira Service Management Data Center
 • Atlassian Jira Service Management Server
 • Atlassian Confluence Data Center
 • Atlassian Confluence Server
 • Atlassian Bitbucket Data Center
 • Atlassian Bitbucket Server
 • Atlassian Bamboo Data Center
 • Atlassian Bamboo Server

   

 • Dell Secure Connect Gateway < 5.18.00.20

   

 • Drupal < 10.1.4
 • Drupal < 10.0.11
 • Drupal < 9.5.11

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://about.gitlab.com/releases/2023/09/18/security-release-gitlab-16-3-4-released/
[2] https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000294994?language=en_US
[3] https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-september-19-2023-1283691616.html
[4] https://www.dell.com/support
[5] https://www.drupal.org/security
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up