TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#068-2022] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i produkter fra Aruba

17-10-2022

JustisCERT ønsker å varsle om 3 kritiske sårbarhet (CVE-2022-37913, CVE-2022-37914 og CVE-2022-37915, alle med CVSS-score 9.8) som berører Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator. Sårbarhetene tillater en angriper å omgå autentisering og muliggjør kjøring av kode på berørte enheter.

 

Aruba har publisert nødvendige oppdateringer til supporterte produkter. [1]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.2.0.40405
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.1.3.40197
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 9.0.7.40110
 • Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator < 8.10.23.40015

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Koble utstyr som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer fra nettet og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Revider sentrale brannmurregler og verifiser at kun helt nødvendig utgående/inngående trafikk er tillatt, ingen ting annet
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-015.txt
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up